Chịch em thư ký hàng đẹp bím múp rụp, sếp thụt, sau cùng sếp lật ngửa em thư ký ra, dang hai đùi em thư ký ra và lót gối dưới đít, sếp ở thế khom người đụ vô lồn em thư ký, em thư ký sướng tê
tái, bảo sếp xuất tinh đi vì em thư ký muốn tê lồn hết rồi, thằng nhỏ nghe theo nên lôi hai giò em thư ký mà giữ giống càng xe, húc tận lực, chỉ
một lúc sau là người sếp giật lia lịa, liệng hai giò em thư ký xuống và ngúc ngúc như con gà chết, jav sếp mửa lấy mửa để bắn tùm lum vô đầy lồn chị
họ, hết hè đó, em thư ký xin đổi trường, em thư ký lấy cớ về gần gia đình vì sếp em thư ký lên nói…