Đến nhà sếp ăn cơm giữa đêm khuya lẻn vào phòng sếp địt con vợ dâm của sếp, sống thành ngựa chết rồi, bây giờ suy nghĩ lại, xvideos hối hận đã không còn kịp, đắc tội với vợ của sếp, cũng đồng nghĩa đắc tội với bí thư thành ủy vợ của sếp, chính mình dù đã từng cùng vợ của sếp có mối quan hệ, nhưng là cái quan hệ kia hiện tại còn giấu như mèo giấu cứt, làm sao lại có thể lấy ra làm ra om sòm lên, nhưng lời nói ra, cũng tát nước ra ngoài, ông ta hiện tại cũng không có cách nào khác. Phía dưới tiếng vỗ tay rời rạc nhìn qua thì có thể biết rõ, anh cấp dưới của chồng ở chỗ này xác thực là không được hoan nghênh, chính …