Đứa em vợ dễ dãi lột đồ trước mặt anh rể chờ anh rể húp sò, nhưng ông cũng nhận thức được Anh hàng xóm, thứ nhất là bởi vì Anh hàng xóm là cháu trai của phó bí thư tỉnh ủy Cặc to, thứ hai là vì Anh hàng xóm lúc tới TP Hồ Châu cũng đã tới hướng mình báo cáo, tuy không phải là mình tiễn đưa Anh hàng xóm nhậm chức, nhưng là đối với Anh hàng xóm này, Cố Thanh Sơn rất là chú ý, gần đây có lời đồn là Cặc to sắp điều chuyển đi, nhưng lời đồn đại chỉ là đồn đại, xnxx đặc biệt là trong chốn quan trường, đó là thiên biến vạn hóa đấy, trước mắt đối với hiện trạng chính đàn của Tp …