Lũ công nhân thông cống khốn nạn hấp diêm nữ trưởng phòng xinh đẹp sẽ chiều. nữ trưởng phòng xin phép vợ đám công nhân đi rồi đêm nay đám công nhân lại ở bên nữ trưởng phòng. Không được. Hôm nay không được. Hôm nay đám công nhân phải ở bên vợ
đám công nhân. đám công nhân cũng phải quan tâm và yêu nữ trưởng phòng mình chứ. Cứ bỏ bê như vậy nữ trưởng phòng tủi thân lắm đấy. nữ trưởng phòng nói câu đó trong khi gái
xinh đang đứng bên cạnh nên đám công nhân quay sang lùa tay vào bóp mông như kiểu nịnh nữ trưởng phòng. đám công nhân nói với nữ trưởng phòng nữ trưởng phòng tâm lí quá gái
xinh nhỉ.. Hình như đám công nhân hết thèm khát nữ trưởng phòng rồi thì phải.. Làm gì có chuyện đấy. nữ trưởng phòng …