Ông cha chồng dâm tặc đòi ngủ chung với nàng dâu Akari Aramura, cũng không cần chị tới đây, để một phó tổng giám đốc đến cũng là được rồi, nhưng vì chị muốn gặp mặt em, cho nên lại tới, ngày mai chi nhánh công ty cho vay tài chính của tập đoàn chị khai trương ở khu phố đĩ, phòng làm việc chi nhánh ở kỹ viện lầu xanh cũng là cùng lúc khai trương luôn, vlxx cho nên chị muốn ngày mai cùng đi với chị đến khu phố đĩ, ở đó chị mời rất nhiều quan viên chính phủ khu phố đĩ, em nên đi tạo dựng mối quan hệ để sau này cũng có thể chỗ dùng tốt. Em đi khu phố đĩ. Chuyện này thích hợp …