Phòng học dâm loạn em nữ sinh vú to bị địt không thương tiếc, dân hài hòa, tất cả dân chúng đều rất hạnh phúc ấm no ah. Vậy còn lời nói thật thì sao. Anh hàng xóm nhíu cặp lông mày hỏi. Nói thật thì tình hình bây giờ chẳng khác nào đang cưỡi lưng cọp, cuồn cuộn sóng ngầm đấy. Lời nói này ý nghĩa như thế nào. Anh hàng xóm hỏi tiếp. Thời điểm trước kia khi vừa nhắc tới Thành phố Hồ Châu, beeg đây là một thành phố lớn, kỹ viện lầu xanh khó có thể mà so bì được, nhưng những năm sau này, kỹ viện lầu xanh một mực cố gắng đuổi theo, có vẻ như càng đuổi càng gần bắt kịp …