Sang nhà thầy giáo làm bài tập ai ngờ thầy đòi thông lồn, đau, em nữ sinh hàng không mỏi, tay chân giở lên chẳng nổi, thầy giáo nói bùi tai em nữ sinh hàng không bằng lòng cho thầy giáo giúp đỡ em nữ sinh hàng không mới xảy ra nông nỗi,beeg bây giờ
cu thầy giáo hả hê ngủ ngon lành rồi, còn em nữ sinh hàng không trằn trọc hoài, đầu óc em nữ sinh hàng không cứ bị ám ảnh vì cách thức rờ rẫm và sờ mó của nhóc, cũng may
thầy giáo mới bụm vú và day lồn em nữ sinh hàng không thôi, chứ thầy giáo liều lĩnh tiến xa hơn thì sẽ ra thế nào, em nữ sinh hàng không có từ khước được chăng khi bị kích
thích cao độ và điều gì sẽ xảy ra sau khi việc ăn nằm bị phát giác ra, em nữ sinh hàng không thở dài thiểu não liên tu bất…