Thôi mà anh ơi anh đừng nghịch lồn bé nữa bé nứng không chịu nổi đâu, phải làm sao đây, vlxx thôi thì đành, bé ngồi hẳn lên, nói như dỗi, này thì anh bóp cho bé, nhưng bé chỉ mỏi ở
hai bả vai thôi, anh giúp nốt rồi đi nghỉ, anh không dám đòi hỏi xa nữa, nhận lời liền, anh nghĩ là phải từng bước âm thầm gây sự tin cậy nơi
bé, chứ tham lam đòi mọi việc ngay thì khó thành tựu, anh xin phép bé rồi leo lên giường bé, lòn ra phía
sau lưng, hai tay anh đặt lên bả vai và dè dặt xoa xoa bóp bóp, chiếc áo lọp xọp lùng bùng, nhích lên nhích xuống, anh làm trật qua trật lại,
có…